ویلای آقای فلاح

نام پروژه: ویلای آقای فلاح

مکان: کردان 

به دلیل استقرار ویلا در محدوده ای که دارای 3 زاویه دید شمال، شمال شرقی و همچنین شرق است،تلاش شد با طراحی باکس هایی بر روی هم ، هرکدام جداگانه زاویه ای متفاوتی از درون ویلا به کارفرما نمایش دهد.
 

ویلای آقای فلاح
ویلای آقای فلاح