ویلای شماره 107

نام پروژه: ویلای شماره 107

کارفرما: آقای رفیق دوست
مکان: کرج، کردان

از خواسته های کارفرما، طراحی ویلایی با متراژ 250 متر به صورت دوبلکس و همراه با فضایی مناسب جهت قرارگیری استخر سر پوشیده در داخل ساختمان  بود. بر همین اساس تلاش شد با جانمایی مناسب ساختمان در سایت و طراحی فرمی مناسب خواسته کارفرما تامین شود.
 

ویلای شماره 107
ویلای شماره 107
ویلای شماره 107