رستوران سوچی

نام پروژه : رستوران سوچی


مکان: کرج
با توجه به محدود بودن فضای رستوران و تاکید کارفرما بر کم هزینه بودن بار اجرایی، تلاش شد تا علاوه بر تولید فضایی جذاب ، از متریال های مناسب با بودجه کم در طراحی رستوران استفاده شود.

رستوران سوچی
رستوران سوچی