مطب دکتر دادگر

نام پروژه : مطب دکتر دادگر


مکان: کرج

در طراحی مطب دکتر دادگر تلاش شد از نورپردازی متفاوت برای خلق فضایی جدید استفاده شود. بکارگیری از چوب و نور  به جهت ایجاد حس آرامش در اتاق انتظار در راستای دستیابی به به این هدف بوده است. فضای انتظار غالبا توسط بیماران به عنوان فضایی کسل کننده و استرس آور دیده می شود که با تغییر در ساختار طراحی فضای انتظار، تلاش شد  این تفکر تغییر یابد.

مطب دکتر دادگر
مطب دکتر دادگر