ویلای آقای حدادی

نام پروژه : ویلا آقای حدادی

 

مکان: کرج، کردان

با توجه به محدود بودن زیربنای ویلا ، برای دستیابی به فرمی جذاب تر، از ترکیب دو مکعب با فضا سازی محوطه موجود در باغ استفاده شد. تاکید کارفرما بر محدوده شدن فضای ویلا و در عین حال جذاب شدن آن سبب شد تا با بکارگیری فرمی ساده و در عین حال مدرن با پنجره های بلنددر نما ، دید از داخل به  فضای محوطه  ایجاد شود.

ویلای آقای حدادی
ویلای آقای حدادی