خانه ویلایی یزد

نام پروژه: خانه ی ویلایی یزد
کارفرما: آقای کفاش
مکان: یزد
وضعیت: در حال اجرا

خانه ی ویلایی یزد در شهر تاریخی یزد واقع شده و همین امر سبب شکل دهی منطق طراحی گردید. کلیت ساختار طراحی به گونه ایست که از مصالح بکار رفته در جهت ایجاد تعامل با شرایط اقلیمی استفاده شود و همچنین به سبب خلق فضا و بنایی متفاوت از الگوهای سنتی ایرانی به شیوه مدرن بهره گرفته شود. قرارگیری آجر های عمودی به همراه نورپردازی میان آن از جمله طرح های پیاده شده در بنا می باشد. این منطق در روند طراحی فضای داخلی نیز بکار گرفته شد و با تقسیم بندی فضاها بر اساس جذب گرمای کمتر، فضاهایی از قبیل پذیرایی به سبب ایجاد محدوده آسایش در فاصله دورتری از نور طبیعی طراحی شد.

خانه ویلایی یزد
خانه ویلایی یزد
خانه ویلایی یزد
خانه ویلایی یزد
خانه ویلایی یزد
خانه ویلایی یزد
خانه ویلایی یزد